Book cover

Nordahl Bruns gate 2 i Drammen: Et pilotprosjekt i REBO


Forfattere: Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström, Kari Hovin Kjølle

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1345-1

REBO er et kortnavn for Husbankensfireårige strategiske forskningsprogram «God boligkvalitet for alle – utfordringerog løsninger for etterkrigstidens boligblokker» 2008 – 2012.

Denne rapporten presenterer pilotprosjektet Nordahl Brunsgate 2 i Drammen, hvor REBO bidro i utformingen av konkurranseprogrammet, juryarbeidet ogevalueringen av arkitektkonkurransen.