Book cover

Bærekraftig oppgradering av boligblokker

Artikkelsamling fra REBO-prosjektet


Forfattere: Kari Hovin Kjølle, Karine Denizou, Åshild L. Hauge, Anne G. Lien, Eva Magnus, Kristian Stenerud Skeie

Sider: 54 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 1894-1583

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012.
Det er gjennomført sju casestudier av boligblokker og flerboligbygg i Norge, Sverige og Danmark og fire studier av pilotprosjekt i Norge. I denne artikkelsamlingen presenteres funn fra prosjektene som er studert.