Book cover

Arilds gate 6 – oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim:

Et pilotprosjekt i REBO


Forfattere: Ingeborg Simonsen, Anne G. Lien, Eva Magnus, Erica Löfström, Kari Hovin Kjølle

Sider: 51 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1338-3

REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 20082012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet Arilds gate 6, en verneverdig bygård i Trondheim kommune.