Book cover

Bolignormer, helse og velferd

Drøfting av bolignormer, deres grunnlag og rolle i boligpolitikk og planlegging


Forfattere: Thorbjørn Hansen

Sider: 143

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0972-0