Book cover

Ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov

Redusert energibruk til drift av våre bygninger er en nasjonal målsetting. Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter. Enkle og lite omfangsrike klimatiseringssystemer kan bidra til å redusere energibruken. Denne rapporten presenterer de mest relevante mulighetene til ventilasjons- og varmeløsninger i boliger med lavt energibehov. Det er imidlertid viktig at inneklimaet ikke ofres på energibrukens alter, men at ting sees i sammenheng.


Forfattere: Tore Wigenstad, Peter Schild, Michael Klinski, Ingeborg Simonsen

Sider: 53 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1317-8