Book cover

Retningslinjer for forankring av prefabrikkerte elementer i tre (TES-elementer) til fasader ved oppgradering

Rapporten viser retningslinjer for forankring av isolerte trebaserte fasadeelementer (TES-elementer) til eksisterende bygg ved oppgradering. Det er vist prinsipp for beregning av lastpåvirkning og kontroll av bæreevne for innfesting av TES-elementer til eksisterende bæresystem i betong.


Forfattere: Svein Terje Kolstad, Berit Time

Sider: 16 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 978-82-536-1321-5

Dersom vi skal nå politiske mål om drastisk reduksjon av energiforbruket i bygg, må det utvikles løsninger som kan forbedre varmeisolasjon i eksisterende bygninger. Prosjektet smartTES (www.tesenergyfacade.com) utvikler kunnskap om TES-elementer til oppgradering av bygninger.