Book cover

Isolering og fuktsikring av yttervegger mot terreng

Målinger i forsøksvegg


Forfattere: Peter Blom

Sider: 26 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1318-5

Mange fuktproblemer viser at det er viktig å velge veggkonstruksjoner mot terreng med god sikkerhet mot skader. God sikkerhet mot kondensskader får man ved å plassere all isolasjon på utsiden eller inne i veggen. Men i svært mange nye byggeprosjekter i dag blir det benyttet en plass-støpt betongvegg som isoleres utvendig og innvendig. Den innvendige isolasjonen er ofte en bindingsverkvegg. Denne rapporten presenterer resultater fra målinger i et lite forsøkshus med en denne typen yttervegg mot terreng. Huset er bygd ved lokalene til SINTEF Byggforsk i Oslo.