Book cover

Klassifisering av robusthet


Forfattere: Vivian Meløysund, Johan Gåsbak, Trond Bøhlerengen

Sider: 40 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1315-4

Rapporten inneholder et forslag til system for klassifisering av byggetekniske løsningers robusthet. Hensikten med et slikt klassifiseringssystem skal gjøre det lettere for aktører i byggenæringen å velge løsninger og materialer tilpasset ønsket kvalitetsnivå, stedlig klima og den utførendes kompetanse. Byggenæringen må i større grad enn tidligere forholde seg til mange produkter med til dels overlappende bruksområde. Det kan være svært vanskelig å få oversikt over forskjeller i teknisk kvalitet og hvilke produkter som er mest hensiktsmessig i det enkelte byggeprosjekt.

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.