Book cover

Kriterier for opplevde vibrasjoner i etasjeskillere


Forfattere: Anders Homb

Sider: 25

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0976-8

Denne prosjektrapporten omhandler vurderinger og analyser som er gjennomført for å velge hvilke kriterier som bør benyttes for opplevelse av vibrasjoner i ulike typer golvkonstruksjoner i tre. Dette kan være vanlige bjelkelag, avstivede bjelkelag eller massivtredekker. Underlaget som er studert er i all hovedsak arbeider gjennomført i Sverige, Finland, Norge, USA og Canada. Tidligere har vi i Norge kun benyttet ett kriterium basert på begrensning av nedbøyning under en punktlast.