Book cover

Kondensfare uluftede loft

Feltundersøkelse


Forfattere: Peter Blom, Trond Bøhlerengen

Sider: 20 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN:

Tradisjonelt har norske småhus hatt et kaldt loft med lufteåpninger i takutstikket. Luftingen av loftet skulle både sørge for en kald takflate og hindre fuktskader på undertak og taksperrer.
De siste årene har det blitt vanligere at småhus bygges med et uluftet, kaldt loftsrom. I stedet brukes et dampåpent undertak og lufting under taktekkingen. En del slike loftsrom har fått kondens og vekst av muggsopp på undertaket. Denne rapporten viser årsaker og viktige tiltak for å unngå problemet.

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.