Book cover

Veileder for prosjektering av passivhus – småhus


Forfattere: Lars Myhre, Peter Schild, Trine Dyrstad Pettersen, Peter Blom, Lars Gullbrekken

Sider: 70 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1305-5