Book cover

Beregning av kuldebroverdier for golv på grunn


Forfattere: Halvard Høilund-Kaupang, Peter Blom, Sivert Uvsløkk, Lars Gullbrekken

Sider: 18 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1316-1