Book cover

Grønne tak. Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt


Forfattere: Knut Noreng, Marius Kvalvik, Ingrid Merete Ødegård

Sider: 103 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2013

ISBN: ISBN 978-82-536-1302-4