Book cover

5 Brukerundersøkelse om innemiljø på Marienlyst skole (Evaluation of indoor environment quality at Marienlyst School)


Forfattere: Kari Thunshelle, Åshild L. Hauge

Sider: 56 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1275-1

Author

Kari Thunshelle

Kari Thunshelle er sivilingeniør og forsker ved SINTEF Community.