Book cover

101 Med virkeligheten som lærebok


Forfattere: Karin Høyland, Karine Denizou, Ruth Woods, Jon Christophersen

Sider: 111 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1286-7