Book cover

93 Feltstudie av et robust kompakt tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet


Forfattere: Knut Noreng, Marius Kvalvik, Sivert Uvsløkk

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-536-1267-6