Book cover

Norsk miljøpsykologi. Mennesker og omgivelser

Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.


kr 399,00

Forfattere: Aslak Fyhri, Åshild L. Hauge, Helena Nordh

Sider: 400 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82--536-1283-6

Denne første boka om miljøpsykologi i Norge starter med en innføring, og gjennomgår utviklingen av miljøpsykologien i Norge. Kapitlene er inndelt tematisk, fra det som er nærmest oss, bygningen, videre til byen og landskapet, og ender opp med globale miljøspørsmål, verden. Forfatterne er akademikere og praktikere som har arbeidet lenge innenfor feltet.

Boka vil være en nyttig introduksjon til miljøpsykologi for studenter og fagfolk som jobber med temaer knyttet til mennesker og omgivelser, i fag som spenner fra psykologi til samfunnsgeografi, arkitektur og helsefag.

 • Forfatterpresentasjoner
 • Introduksjon
  • 1 Oversikt over faget miljøpsykologi
  • 2 Miljøpsykologi i Norge
 • Bygget
  • 3 Arkitekturens psykologiske og sosiale påvirkning
  • 4 Steds- og arkitekturevaluering
  • 5 Estetiske virkemidler i organisasjoner - mer enn ferniss
  • 6 Arbeidsplass, arkitektur og psykologi
  • 7 Boligen som bidrag til økt livskvalitet og positiv identitet hos vanskeligstilte
  • 8 Utforming av helseinstitusjoner i et miljøpsykologisk perspektiv
  • 9 Planter i kontorarbeidsmiljø
 • Byen
  • 10 Utemiljø i byen
  • 11 Støy i bomiljø - "The silent killer"?
 • Landskapet
  • 12 Psykologisk forskning om miljøestitikk: bare om smak og behag?
  • 13 Hagen som terapeutisk miljø ved depresjon
 • Verden
  • 14 Er dilemmaforståelsen av miljøvennlig atferd riktig og nyttig?
  • 15 Hvordan opplever mennesker miljørisiko?
  • 16 Nye måter å fremme miljøvennlig atferd på - kan miljøvernbudskap tilpasses en rockefestival?

Se også

Internevaluering av skoleanlegg Fokus på funksjonelle og estetiske sider