Book cover

Kvalitetsstyring for byggesaksavdelinger


Forfattere: Morten Bonnevie-Svendsen

Sider: 51

Utgivelsesår: 1997

ISBN: 82-536-0591-9