Book cover

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom


Forfattere: Kirsten Arge

Sider: 33

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1007-8