Book cover

Tre i by - en kunnskapsoversikt

Tre i by - en kunnskapsoversikt


Forfattere: Randi Narvestad, Dag Kittang, Anders Q. Nyrud

Sider: 66 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788253612041

Kunnskapsoversikten belyser bruk av tre i byer fra historisk og dagens perspektiv. Sentrale temaer i rapporten er

-          historisk bruk av tre i Norge,

-          arkitektoniske kvalitet,

-          sentrale aktørers innflytelse på materialvalg,

-          formidling av kunnskap om tre, og

-          treets tekniske egenskaper

Rapporten ble laget i forbindelse med forskningsprosjektet ”Tre i by – Hvilke mekanismer styrer materialvalget for større urbane byggverk?”. Hovedmålsetting er å utvikle kunnskap som kan bidra til økt bruk av tre i større urbane byggverk. Bakgrunnen er at tre som materiale har i dag en relativt liten andel av byggemarkedet i byene.