Book cover

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?


Forfattere: Torer F. Berg, Åshild L. Hauge

Sider: 76 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 9788253612577

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?