Book cover

Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer

Lydoverføring i byggesystemer med massivtreelementer


Forfattere: Anders Homb, Sigurd Hveem

Sider: 44 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788253612164

 
En ny rapport fra SINTEF Byggforsk presenterer målinger, beregninger og vurderinger av lydisolasjon i byggesystemer med massivtre. Den største utfordringen med løsninger hvor det er massivtreelementer både i etasjeskillere og vegger er lydisolasjon vertikalt.

Målinger av lydisolasjon og vibrasjonsoverføring i ferdige bygg og i forsøkshus viser at gjennomgående vegger i massivtre begrenser lydisolasjonen. Bruk av vibrasjonsdempende opplegg gir en markert forbedring. Det mangler sikre inngangsdata for å gjennomføre beregninger av lydisolasjon av massivtrebygg og resultatene blir derfor unøyaktige. Med data fra vibrasjonsmålinger som grunnlag er det imidlertid oppnådd godt samsvar mellom beregninger og målinger. Rapporten viser også løsninger som tilfredsstiller minimumskravene etter TEK10 mellom boliger.