Book cover

Beslutningsprosesser i borettslag og sameier

Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?


Forfattere: Åshild L. Hauge, Sofie Mellegård, Kristin Helena Amundsen

Sider: 134 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788253612331

Prosjektrapporten gjennomgår hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, bærekraftige oppgraderinger. Resultatene er basert på 30 intervjuer i boligbyggelag og boligselskaper. De viser at boligselskapsstyrene trenger veiledning for å legge til rette for optimale beslutningsprosesser. Det blir ofte gitt for lite informasjon, prosessen går for fort fram, og de økonomiske konsekvensene av oppgraderingen presenteres ikke godt nok. Detaljerte råd for veiledning er utarbeidet.