Book cover

Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt

Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt


Forfattere: Hans Boye Skogstad, Sivert Uvsløkk, Lars Gullbrekken

Sider: 24 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788253612188

Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt

Massivtrekonstruksjoner kan ha store luftlekkasjer. De største lekkasjene er i skjøtene mellom elementene og ved etasjeskiller. Luftlekkasjene blir grovt sett dobbelt så store etter at massivtreet har tørket ut etter montering. For å tilfredsstille TEK10 må massivtre normalt ha ekstra varmeisolasjon og ekstra tiltak for å ta vare på byggets lufttetthet. SINTEF Byggforsk anbefaler bruk av dampsperre og vindsperre i henhold til anbefalingene i Byggforksserien. Laboratorieprøvingen er gjennomført for å dokumentere at massivtreelementer ikke er luftette og at det er behov for egne sperresjikt.