Book cover

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

LECO Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4


Forfattere: Helle Wøhlk, Ida Bryn, Jæger Sørensen

Sider: 97 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788253611990

LECO - Rehabilitering av kontorbygg til faktor 2 og 4

I denne rapporten presenteres en teoretisk analyse av mulige tiltak for å bringe energibruken i to planlaget rehabiliteringsprosjekter ned til hhv. 150 og 75 kWh/m2 år (faktor 2 og 4).

En utfordring i slike prosjekter å lage en beregningsmodell som harmonerer med registrert energibruk etter at en har korrigert for eventuelle brukerspesifikke funksjoner. Med dette på plass vil en normalt kunne begynne å beregne virkningen av ulike tiltak.

Studien inngår i prosjektet Low Energi Commercial Buildings (LECO), og tar i bruk tidligere resultater ved etablering av tiltakslister. Beregningen viser at det er mulig å nå ambisiøse energimålsetninger også i slike rehabiliteringsprosjekter. Imidlertid må en ha i mente at det normalt eksisterer en del rammebetingelser for hvert enkelt bygg, som vanskeliggjør bruk av tiltakslista slavisk.