Book cover

Fuktskader

Årsaker, utredning og tiltak


kr 499,00

Forfattere: Stig Geving

Sider: 196 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 978-82-536-1228-7

 

Fuktskader – årsaker, utredning og tiltak er en håndbok som gir råd omkring undersøkelse og utbedring av fuktskader i bygninger. Boka gir en forståelse av hvorfor skader oppstår, og er en veileder både for forebygging av fuktskader og for avsløring og utbedring av oppståtte skader.

Fuktskader gir råd om hvordan skadeundersøkelser, målinger og analyser bør utføres, gir eksempler på typiske fuktskader for forskjellige konstruksjonstyper og redegjør for aktuelle tiltak.

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv

 • Forord
 • Innledning
 • Luftfuktighet
  • Generelt
  • Fukt i uteluft
  • Fukt i inneluft
 • Fukt i materialer og konstruksjoner
  • Fukt i materialer
  • Fukttransport
 • Vurdering av skadeårsaker
  • Generelt
  • Kan årsaken være fukt fra innelufta?
  • Vurdering av luftfuktighetsnivå
  • Forventet fuktinnhold i konstruksjoner og materialer
 • Undersøkelse av fuktskader
  • Generelt
  • Innsamling av informasjon
  • Innledende undersøkelser
  • Måling og prøvetaking
  • Mikrobiologiske analyser
 • Fuktmålinger
  • Målemetoder
  • Fuktindikatorer
  • Trefuktmålere
  • RF-målere
 • Kryperom
  • Typiske feil og skader
  • Mulige årsaker
  • Skadeundersøkelser/årsaksvurdering
  • Utbedring
 • Vegger og golv mot grunnen
  • Generelt
  • Grunnmur og kjellervegg - lekkasjer og fuktopptrekk
  • Innvendig etterisolert kjellervegg - muggvekst
  • Golv på grunnen - oppstigende fukt
  • Uinnredet og dårlig isolert kjeller - kondens
  • Skadeundersøkelse/årsaksvurdering
  • Utbedring
 • Murte og pussede yttervegger
  • Generelt
  • Teglvegger
  • Blokkmurte fasader
  • Puss på isolasjon
  • Mursokler - markfukt
  • Inni og på innsiden av veggkonstruksjonen - kondens
 • Yttervegger med luftede kledninger
  • Generelt
  • Kledning av trepanel og plater - manglende lufting og drenering
  • Utette kledninger - vanngjennomtrengning
  • Trekledninger - råteskader
 • Vinduer
  • Generelt
  • Overgang mellom vindu og vegg - lekkasjer
  • Rutas innside - kondens
 • Beslag mot nedbør
  • Sålbenk- og vannbrettbeslag - lekkasjer
  • Parapetbeslag - lekkasjer
  • Uheldig utformet beslag - tilsmussing av fasaden
 • Luftede, skrå tretak
  • Generelt
  • Inni takkonstruksjonen - kondens
  • Takfot - snøsmelting og isdannelse
  • Gjennomføringer - nedbørlekkasjer
 • Skrå tretak med kaldt, luftet loft
  • Taktro og undertak - kondens og muggvekst
  • Skrå tak - snøsmelting og isdannelse
 • Kompakte tak
  • Generelt
  • Tekning - nedbørlekkasjer
  • Utvendig nedløp - isdannelse
  • Inni takkonstruksjonen - kondens og byggfukt
 • Terrasser og uteområder
  • Generelt
  • Oppkanter - lekkasje
 • Golv
  • Generelt
  • Betonggolv med limte belegg
  • Tregolv
 • Våtrom
  • Generelt
  • Golv i våtrom
  • Vegger i våtrom
 • Utbedringsprinsipper
  • Generelt
  • Tiltak og utbedring etter vannskader
  • Utbedring av råte- og fargeskadesoppangrep
  • Utbedring av muggsoppskader
  • Bygningstekniske endringer
  • Annen behandling av skadde konstruksjoner
 • Tørking
  • Overordnede hensyn
  • Tørkemetoder
  • Tørking med avfuktingsaggregater
  • Tørking i hulrom og fra lokal overflate
 • Referanser
 • Bilag 1 Luftfuktighetsdiagram
 • Stikkord

Se også