Book cover

LECO Behovstilpasset ventilasjon

LECO – Behovstilpasset ventilasjon, hvordan får man alle brikkene på plass?


Forfattere: Catherine Grini, Tore Wigenstad

Sider: 56 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 978-82-536-1202-7

LECO – Behovstilpasset ventilasjon, hvordan får man alle brikkene på plass?

Denne rapporten presenterer hva som anses til å være state-of-the-art for behovstilpasset ventilasjon i Norge i dag. Studien er avgrenset til balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Rapporten handler om ventilasjonsbehov, reguleringsprinsipper for behovstilpasset ventilasjon og energibesparelser som kan oppnås ved bruk av behovstilpasset ventilasjon. 

Studien inngår i prosjektet Low Energi Commercial Buildings (LECO).