Book cover

Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv

En casestudie av 8 nye norske boligprosjekter


Forfattere: Randi Narvestad

Sider: 109

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1008-5

Prosjektet ”Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv” fokuserer på hvordan Husbankens viktigste kvalitetsområder: bærekraftig bygging, universell utforming og byggeskikk, ivaretas i nye, markedsstyrte boligprosjekter. Målet er å avdekke hva som hemmer og hva som fremmer realiseringen av kvalitetsmål som Husbanken
har som oppgave å fremme i boligprosjekter.