Book cover

Erfaring med bygningsintegrerte solfangere i Norge

Erfaring med bygningsintegrerte solfangere i Norge (Experiences with solar thermal collectors in Norway)


Forfattere: Ingeborg Simonsen, Berit Time, Inger Andresen

Sider: 17 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 978-82-536-1224-9

Solenergi er en energikilde som i større grad må utnyttes i bygninger for å oppnå nullutslippsbygg. Solfangere er et energisystem som kan være aktuelt for mange bygninger. Bruken av solfangere er økende. Denne rapporten presenterer erfaringer med bruk av bygningsintegrerte solfangere på bygninger i Norge.