Book cover

Maling og beis for trefasader

Maling og beis for trefasader Sammensetning og helse- og miljøegenskaper


Forfattere: Thale Sofie Wester Plesser

Sider: 46 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 978-82-536-1214-0

Malinger og beiser til bruk på trefasader er kompliserte blandinger av en rekke kjemiske forbindelser. Produktenes oppbygning, samt helse- og miljøegenskaper presenteres.