Book cover

LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg

LECO Energikonsept for et nytt kontorbygg Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker


Forfattere: Catherine Grini

Sider: 40 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788253611983

Energikonsept for et nytt kontorbygg
Casestudie: Hagaløkkveien 28 i Asker
 
I denne rapporten presenteres en teoretisk analyse av mulige tiltak for å bringe energibruken i et planlagt kontorbygg ned fra ca. 150 kWh/m2 år til underkant av 70 kWh/m2 år.
Studien inngår i prosjektet Low Energi Commercial Buildings(LECO). I tillegg til sammenligning av nøkkeldata mot et par andre utvalgte bygg, beskrives og beregnes enkelttiltak samt grupper av disse. Tiltakene er basert på kjent teknologi.