Book cover

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger. Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk.


Forfattere: Tor Helge Dokka, Tore Wigenstad, Inger Andresen, Torer F. Berg, Anna Svensson, Ingeborg Simonsen

Sider: 118 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788253612089