Book cover

Alt om flislegging

Alt om fliser, flistyper, materialer, underlagskonstruksjoner, planlegging og utførelse.


kr 549,00

Forfattere: Arne Nesje, Hanna J. Larsen, Tore Kvande, Lisbeth-Ingrid Alnæs, Steinar K. Nilsen, Hans Stemland

Sider: 221 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 9788253615783

Boka beskriver typiske bruksområder for fliser og gir anbefalinger ut fra produktene som fins på markedet. Alt om flislegging er et oppslagsverk for arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkere og også selvbyggere. Samtidig er den et nyttig verktøy for byggherrer og FDV-ansvarlige, og et godt hjelpemiddel for elever i videregående skole.
 
Siste utgave er oppdatert i henhold til TEK17 og aktuelle standarder. Den beskriver også legge- og settemetoder for store fliser. 

Author

Arne Nesje

Arne Nesje er seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og arbeider med bygningskonstruksjoner og materialteknikk. Han har bl.a. vært hovedforfatter for boka Alt om flislegging.

Author

Hanna J. Larsen

Hanna J. Larsen er sivilingeniør og seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Innledning
  • 1.1 Keramiske fliser
  • 1.2 Krav til prosjektering, utførelse og dokumentasjon
  • 1.3 Våtrom og søknadsplikt
  • 1.4 Lydisolering må tenkes gjennom
  • 1.5 Anbefalte kontraktsmessige avklaringer
 • 2 Keramiske fliser og mosaikk
  • 2.1 Keramiske fliser - produksjon
   • 2.1.1 Produksjonsmetoder
   • 2.1.2 Tørrpressede fliser
   • 2.1.3 Våtpressede fliser
   • 2.1.4 Storformat keramiske fliser
  • 2.2 Klasseinndeling, bruksområder og produkt­merking
   • 2.2.1 Standarder
   • 2.2.2 Klassifisering etter produksjonsmetode og vannopptak
   • 2.2.3 Karakteristiske egenskaper og bruks­områder
   • 2.2.4 Produktmerking
   • 2.2.5 Fargenyanser og -koding
  • 2.3 Formater og toleranser
   • 2.3.1 Mål og krav
   • 2.3.2 Nominelle mål og modulmål
   • 2.3.3 Kaliber
  • 2.4 Materialegenskaper
   • 2.4.1 Generelt
   • 2.4.2 Vannopptak
   • 2.4.3 Styrkeegenskaper og -krav
   • 2.4.4 Slitasjemotstand for glaserte fliser
   • 2.4.5 Frostbestandighet
   • 2.4.6 Sklisikkerhet
   • 2.4.7 Termiske egenskaper
   • 2.4.8 Miljø
 • 3 Lim og festemasser
  • 3.1 Stort utvalg - mange kvaliteter
  • 3.2 Klasseinndeling, bruksområder og produkt­merking
   • 3.2.1 Standarder
   • 3.2.2 Klassifisering ut fra bindemiddeltype og egenskaper
   • 3.2.3 Merke- og klassifiseringssystem for egenskaper
   • 3.2.4 Produktmerking
  • 3.3 Tekniske egenskaper og krav
  • 3.4 Beskrivelse og valg av lim og festemasse
  • 3.5 Lim og festemasser for spesielle formål
   • 3.5.1 Flytlim
   • 3.5.2 Limmørtel (tykksettingslim)
   • 3.5.3 Settemørtel
   • 3.5.4 Ekstra frostbestandig lim
   • 3.5.5 Hvitt flislim (marmorlim)
 • 4 Fugematerialer og profiler
  • 4.1 Fugene – en del av helheten
  • 4.2 Sementbaserte fugemasser og epoksy
   • 4.2.1 Generelt
   • 4.2.2 Standarder, klasseinndeling og merking
   • 4.2.3 Tekniske og bruksmessige egenskaper
   • 4.2.4 Fukttettende egenskaper
   • 4.2.5 Kjemisk motstandsevne
  • 4.3 Elastiske fugemasser
   • 4.3.1 Generelt
   • 4.3.2 Standarder, klasseinndeling og egen­skaper
   • 4.3.3 Produkttyper
   • 4.3.4 Merking og produktblad
  • 4.4 Fugeprofiler
   • 4.4.1 Generelt
   • 4.4.2 Materialegenskaper
 • 5 Planlegging og utførelse av flisarbeid
  • 5.1 Forutsetninger
   • 5.1.1 Planlegging generelt
   • 5.1.2 Planlegging av overflate
   • 5.1.3 Universell utforming
   • 5.1.4 Fliser og renhold
   • 5.1.5 Mangfold
   • 5.1.6 Store formater
  • 5.2 Geometri
   • 5.2.1 Mønster
   • 5.2.2 Inndeling
  • 5.3 Oppdeling med bevegelsesfuger
   • 5.3.1 Generelt
   • 5.3.2 Flislag med direkte forankring
   • 5.3.3 Utforming av bevegelsesfuger
  • 5.4 Toleransekrav
   • 5.4.1 Generelt
   • 5.4.2 Om måleteknikker for ferdig lagt flate
  • 5.5 Kapping og tilpassing
  • 5.6 Legging av fliser
   • 5.6.1 Tilrettelegging
   • 5.6.2 Påføring av lim
   • 5.6.3 Montering av fliser
   • 5.6.4 Montering av glassmosaikk
  • 5.7 Legging med settemørtel eller limmørtel
  • 5.8 Fuging
   • 5.8.1 Mørtelfuger
   • 5.8.2 Bevegelsesfuger
  • 5.9 Beskyttelse i byggefasen
  • 5.10 Montering av utstyr
 • 6 Innendørs golv
  • 6.1 Muligheter
  • 6.2 Materialer
   • 6.2.1 Fliser
   • 6.2.2 Lim og festemasser
   • 6.2.3 Fugemasser
   • 6.2.4 Elastiske fugemasser og fugeprofiler
  • 6.3 Bærekonstruksjon og underlag
   • 6.3.1 Plasstøpt betong
   • 6.3.2 Hulldekkeelementer
   • 6.3.3 Trebjelkelag med bygningsplater
   • 6.3.4 Påstøp
   • 6.3.5 Avrettingsmasser
   • 6.3.6 Produktmerking
   • 6.3.7 Membraner
   • 6.3.8 Glidesjikt
  • 6.4 Konstruksjonsprinsipper
   • 6.4.1 Generelle konstruksjonsprinsipper
   • 6.4.2 Golv med fast forankring
   • 6.4.3 Flytende golv
  • 6.5 Flis på påstøp med glidesjikt
   • 6.5.1 Generelt
   • 6.5.2 Svinn
   • 6.5.3 Svinnfrie masser
   • 6.5.4 Kantreising
   • 6.5.5 Armering
   • 6.5.6 Fugeinndeling
   • 6.5.7 Innlegging av fuger i påstøp
  • 6.6 Fliser på påstøp med heft til underlaget
   • 6.6.1 Generelt
   • 6.6.2 Påstøp av betong
   • 6.6.3 Selvutjevnende avrettingsmasser med forankring til underlaget
  • 6.7 Elektrisk golvvarme
   • 6.7.1 Generelt
   • 6.7.2 Anbefalt varmekabeleffekt
   • 6.7.3 Kabelplassering i lavtbyggende systemer
   • 6.7.4 Kabelplassering i påstøp
   • 6.7.5 Utlegging av støpemasser med elektriske varmekabler
  • 6.8 Vannbåret varme
   • 6.8.1 Generelt
   • 6.8.2 Golvoppbygning
   • 6.8.3 Feltinndeling og fuger i golv med påstøp og varmekabler
 • 7 Utearealer
  • 7.1 Muligheter og begrensninger
  • 7.2 Materialer
   • 7.2.1 Fliser
   • 7.2.2 Lim og festemasser
   • 7.2.3 Fugemasser
   • 7.2.4 Elastiske fugemasser
  • 7.3 Underlag
   • 7.3.1 Membraner
   • 7.3.2 Dreneringsmatter
   • 7.3.3 Fall
   • 7.3.4 Feltinndeling og fugeplassering
  • 7.4 Terrasser
   • 7.4.1 Generelt
   • 7.4.2 Fuktsikker oppbygning
   • 7.4.3 Tettedetaljer mot vegg
   • 7.4.4 Tettedetaljer mot dør
   • 7.4.5 Detaljer ved ytterkant
  • 7.5 Balkonger, verandaer og svalganger
   • 7.5.1 Generelt
   • 7.5.2 Fliser limt direkte på støpt underlag
   • 7.5.3 Flislag skilt fra underlaget med drene­ringsmatte
   • 7.5.4 Avrenning og innfestingsdetaljer
  • 7.6 Flislagte utearealer på grunnen
 • 8 Innendørs og utendørs trapper
  • 8.1 Muligheter og begrensninger
  • 8.2 Materialer
   • 8.2.1 Generelt
   • 8.2.2 Fliser
   • 8.2.3 Lim og festemasser
   • 8.2.4 Fugemasser
  • 8.3 Underlag
   • 8.3.1 Generelt
   • 8.3.2 Betong
   • 8.3.3 Stålkassetter
   • 8.3.4 Stål
   • 8.3.5 Membran
  • 8.4 Typer trappeløp
   • 8.4.1 Rettløpstrapp i betong
   • 8.4.2 Åpne trappeløp
   • 8.4.3 Spiraltrapp
   • 8.4.4 Svingtrapp
  • 8.5 Trappestørrelse, trappeutforming og tilpasninger
   • 8.5.1 Trappestørrelse i rømningsvei
   • 8.5.2 Krav til utforming av trapp
   • 8.5.3 Regler for utforming av trapp med rette løp
   • 8.5.4 Utforming av trappetrinn i svingtrapp
  • 8.6 Materialegenskaper som gjelder kun for utendørs trapper
   • 8.6.1 Fliser
   • 8.6.2 Lim og festemasser
   • 8.6.3 Fugemasser
   • 8.6.4 Underlag av betong
   • 8.6.5 Membran
   • 8.6.6 Varmekabler
 • 9 Innervegger
  • 9.1 Muligheter og begrensninger
  • 9.2 Materialer
   • 9.2.1 Fliser
   • 9.2.2 Lim
   • 9.2.3 Fugemasser
  • 9.3 Underlag
   • 9.3.1 Fliser på vegger av plasstøpt betong
   • 9.3.2 Fliser på vegger av betongelementer
   • 9.3.3 Fliser på murte vegger av tegl- og lettklinkerblokker
   • 9.3.4 Bygningsplater
   • 9.3.5 Fliser på platekledde vegger
 • 10 Fasader
  • 10.1 Muligheter og begrensninger
  • 10.2 Luftet kledning
   • 10.2.1 Prinsipp for oppbygning
   • 10.2.2 Materialer
   • 10.2.3 Overordnede hensyn
   • 10.2.4 Innfesting av fliser
   • 10.2.5 Forankringssystemer – feste til vegg
   • 10.2.6 Detaljer
  • 10.3 Limt kledning
   • 10.3.1 Prinsipp for oppbygning
   • 10.3.2 Materialer
   • 10.3.3 Overordnede hensyn
   • 10.3.4 Fuger
 • 11 Våtrom
  • 11.1 Generelt
  • 11.2 Krav og normer
   • 11.2.1 Generelt
   • 11.2.2 Offentlige krav
   • 11.2.3 Dokumentasjon av løsninger og utførelse
   • 11.2.4 Andre krav og anbefalinger
  • 11.3 Materialer
   • 11.3.1 Fliser på golv
   • 11.3.2 Fliser på vegg
   • 11.3.3 Flislim
   • 11.3.4 Fugemasser
   • 11.3.5 Elastiske fuger og fugeprofiler
  • 11.4 Underlag
   • 11.4.1 Membraner
   • 11.4.2 Sparkel- og avrettingsmasser
   • 11.4.3 Platekledde vegger
   • 11.4.4 Murte og støpte vegger
   • 11.4.5 Golv på trebjelkelag
   • 11.4.6 Golv på betong
  • 11.5 Slukmontering, membranlegging og flislegging
   • 11.5.1 Golv på trebjelkelag
   • 11.5.2 Sluk eller slukrenne i plasstøpt etasje­skiller
  • 11.6 Golvvarme
   • 11.6.1 Generelt
   • 11.6.2 Plassering av varmekabler
   • 11.6.3 Krav til jording av slukrister
  • 11.7 Interiørdetaljer
   • 11.7.1 Fliser og mosaikk
   • 11.7.2 Glassbyggestein
  • 11.8 Våtromskonstruksjoner med spesielt høy fukt- og vannbelastning
   • 11.8.1 Storkjøkken og rom for matproduksjon
   • 11.8.2 Materialer
   • 11.8.3 Underlag
   • 11.8.4 Fall på golv
   • 11.8.5 Prinsipper for innstøping av sluk­brønner
   • 11.8.6 Vegger
 • 12 Renhold, pleie, vedlikehold og utbedring
  • 12.1 Planlegging og tilrettelegging
  • 12.2 Rengjøring og lettere vedlikehold
   • 12.2.1 Rengjøringsmetoder
   • 12.2.2 Rengjørings- og pleiemidler
   • 12.2.3 Behandling av ulike typer fliser
   • 12.2.4 Rengjøring av fuger
  • 12.3 Reparasjoner og tyngre vedlikehold
   • 12.3.1 Refuging
   • 12.3.2 Utskifting av skadd flis
   • 12.3.3 Vedlikehold og utskifting av elastiske fugemasser
  • 12.4 Utbedring ved flislegging på eksisterende flislagt overflate
   • 12.4.1 Generelt
   • 12.4.2 Legge nye fliser på flislagt golv og beholde fliser på vegg
   • 12.4.3 Legge nye fliser på flislagt golv og vegg
   • 12.4.4 Legge nye fliser på flislagt vegg, beholde fliser på golv
  • 12.5 Utfellinger
   • 12.5.1 Utfellinger som kan fjernes
   • 12.5.2 Hvordan unngå utfellinger
   • 12.5.3 Hvordan fjerne utfellinger
   • 12.5.4 Alkalisilikautfellinger
 • Stikkord

Se også

Byggebransjens våtromsnorm. Figursamling 350 utvalgte illustrasjoner fra Byggebransjens våtromsnorm. Fås også som e-bok.
 kr 399,00
Trehus - figursamling for byggeplass Utvalgte figurer fra Trehus
 kr 499,00
Boligkjøperboka Undersøk boligen
 kr 369,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
 kr 399,00