Book cover

Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav

Casestudier av norske byutviklingsprosjekter med miljø- og kvalitetskrav


Forfattere: Randi Narvestad

Sider: 22 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 9788253611594

Rapporten gir et sammendrag av resultater fremkommet gjennom en casestudie av norske byutviklingsstudier med miljø- og kvalitetskrav. Studiens problemstilling har vært å vurdere hvilke forhold som fremmer og hvilke som hemmer implementering av miljøkrav i norske byutviklingsprosjekter. Påvirkningsfaktorer som har vært undersøkt er bl.a. valg av miljøtiltak og ambisjonsnivå, forankring av miljømål, samhandling mellom offentlig sektor og BAE-næringen, bruk av offentlige pålegg kontra bruk av incentiver, og sluttbrukers rolle.

 

Studien rapporten bygger på inngår som et delprosjekt i KMB prosjektet ”Towards carbon neutral settlements”, et aksjonsforskningsprosjekt rettet mot Trondheim kommunes planlegging av en klimanøytral bydel på Brøset.