Book cover

MIKADO – Miljøegenskaper for tre- og trebaserte produkter over livsløpet

Et litteraturstudium


Forfattere: Silje Wærp, Per Otto Flæte, Jarle Svanæs

Sider: 67

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 13 978-82-536-1011

Dette litteraturstudiet inngår som en del av FoU-prosjektet ”MIKADO - kartlegging og dokumentasjon av miljøegenskaper for tre-og trebaserte produkter”. MIKADO er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) innenfor Norges forskningsråd - programmet TRE.

MIKADOs hovedmål er å heve kunnskapsnivået om miljøegenskapene til tre og trebaserte produkter for å fremme miljøkvaliteter som konkurransefaktor for treindustrien.