Book cover

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse


Forfattere: Kristin Holthe, Tom Gjertsen, Lars-Erik Fiskum, Vidar Hellstrand

Sider: 47

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978–-82–536–1012–2

Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra prosjektet ”Sanitæranlegg og
vannskadesikkerhet – fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse” som ble gjennomført i 2004–
2007.

Hovedmålet med rapporten er å bidra til kunnskap som kan gi bedre kvalitet og større vannskadesikkerhet i
sanitæranlegg i nye byggverk. Bedre kvalitet og større vannskadesikkerhet vil begrense antall unødige
skader i framtiden.