Book cover

Ledelinjer inne i bygninger


Forfattere: Karine Denizou, Jon Christophersen

Sider: 84

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1013-9

Denne undersøkelsen retter seg mot bruken av ledelinjer innendørs.
Hensikten er å vise hvilke bygningstyper hvor ledelinjer er mest aktuelle, og hvilke typer ledelinjer som blir brukt.