Book cover

Byggskadeomfanget i Norge


Forfattere: Thorbjørn Ingvaldsen

Sider: 69

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1014-6

Dette er versjon 2 (foreliggende rapport er NBI Prosjektrapport 163) av oppdragsrapport til Boligprodusentenes forening.

I tillegg til den gamle NBI-rapporten har vi imidlertid hatt to sett med nyere byggskadedata fra entreprenørvirksomhet, det ene fra 2001-2004 og det  andre (egentlig fire ”delsett”) fra 2006,
som grunnlag for studiene.