Book cover

Bruk av modell en løsning som vil rasjonalisere prosjektering av bygg. Modellen kan senere brukes som detaljbeskrivelse for praktisk gjennomføring


Forfattere: Helge Juul

Sider: 2

Utgivelsesår: 1975

ISBN: