Book cover

Istedenfor dyrket jord: Kan det bygges hus på myrgrunn? Forutsetning: Like mye torv må fjernes som totalvekten av huset


Forfattere: Jarle R. Herje

Sider: 3

Utgivelsesår: 1975

ISBN: