Book cover

Valuta for pengene

En studie av 15 boligprosjekter


Forfattere:

Sider: 164

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1017-7

Hvilke basiskvaliteter bør være til stede i boliger til en rimelig kostnad og hva skal til for å oppnå kvalitativt gode boliger til en rimelig kostnad?
For å finne ut av dette har studien kartlagt hvilke boligkvaliteter utbyggerne har prioritert i prosjektene og hvilke boligkvaliteter beboerne prioriterer og sett disse i forhold til hverandre. Studien har også kartlagt
prosjektkostnader og salgspriser i prosjektene, samt forhold ved
prosjektene og deres gjennomføring som kan ha påvirket resultatet.