Book cover

Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak

En oppsummering av arbeid utført i FoU-programmet Klima 2000 – Klimatilpassning av bygningskonstruksjoner


kr 290,00

Forfattere: Sivert Uvsløkk

Sider: 54

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1023-8

Vi har laget en systematisk oversikt over de fleste uttørkingsmekanismene som kan opptre, og forsøkt å kvantifisere hvilket uttørkingspotensial de ulike mekanismene har.