Book cover

Riving av betonghus = Demolition of re-inforced concrete buildings


Forfattere: Aamund Fjøsne

Sider: 5

Utgivelsesår: 1973

ISBN: