Book cover

Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon

Er systematisering og standardisering BA-næringens veivalg?


Forfattere: Torer F. Berg

Sider: 102

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1024-5

Industrialisering av boligproduksjonen fikk fornyet interesse i både Skandinavia og deler av Europa etter årtusenskiftet. Arbeidet har resultert i en omforent interesse for standardisering og effektivisering, men ikke i den grad av industrialisering som kanskje var forventet.
 
Årsakene til dette var flere, blant annet at det mot avslutningen av prosjektet skjedde en klar endring i etterspørselen etter nye blokkboliger, at markedet for industrialiserte blokkboliger i Norge er i minste laget og at etterspørselen etter leiligheter fortsatt er variert, med krav om individualitet og mulighet for personlig preg.