Book cover

"Operation Breakthrough" for økt boligbygging i USA. Subsidiert konkurranse mellom industrialiserte byggesystemer. Amerikansk gjennombrudd for industriell boligproduksjon.


Forfattere: Odd Brynildsen, Åge Hallquist, Odd Sjøholt

Sider: 3

Utgivelsesår: 1972

ISBN: