Book cover

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus

Veilederen gir en innføring i planlegging og prosjektering av solvarmeanlegg i lavenergiboliger og passivhus.


Forfattere: Inger Andresen

Sider: 42

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1027-6

Den er i hovedsak myntet på arkitekter og rådgivere som er involvert i boligprosjekter med ambisjoner om oppnå lavenergi- eller passivhus-standard, men vil også kunne være nyttig for byggherrer og andre som er interessert i temaet.