Book cover

Innføring i byggereglene TEK17

Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet


kr 520,00

Forfattere: Anders Kirkhus

Sider: 178

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1548-6

Boka forklarer hva plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sier om:
 
  • bygningenes forhold til omgivelsene
  • kravene til bygninger
  • nødvendig dokumentasjon av krav og produktegenskaper
Reglene for byggesaksbehandling, ansvarsrett og kontroll i byggesaksforskriften (SAK) er gjennomgått i en egen del.
Boka er en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, arktiekter, håndverkere og kommunale saksbehandlere, samt boligeiere som vil sette seg inn i byggereglene.

Author

Anders Kirkhus

Anders Kirkhus er sivilarkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.

Se også

Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
 kr 349,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 970,00