Book cover

Innføring i byggereglene

Gjeldende byggeregler – samlet i én bok


kr 390,00

Forfattere: Anders Kirkhus, Henning Vik

Sider: 120 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-536-1502-8

Innføring i byggereglene gir en konsentrert oversikt over regelverket for hvordan bygninger skal være utformet og kravene til alle som deltar i en byggeprosess, fra planlegging til ferdig bygg. Hvordan kontroll skal utføres, hvem som har ansvaret og hvilke kvalifikasjoner de må ha, er også omtalt. Videre gjennomgår boka reglene for saksbehandling i kommunen.
 
Teksten har gjennomgående henvisninger til den nye plan- og bygningsloven og forskriftene TEK10 og SAK10.
 
Boka er en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, håndverkere og kommunale saksbehandlere og boligeiere.
 

Author

Anders Kirkhus

Anders Kirkhus er sivilarkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.

Author

Henning Vik

Henning Vik er sivilarkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.

 • DEL 1 BAKGRUNN
  • 1 Bakgrunn og målsetting
   • Tilbakeblikk og status
   • Hovedgrep og bakgrunn for byggereglene
   • Kommunens rolle og saksbehandling
  • 2 Krav - innledning
   • Helse, miljø og sikkerhet i bestående byggverk
   • Tiltak underlagt annet lovverk
 • DEL 2 KRAV TIL BYGGVERK
  • 3 Produktkontroll, dokumentasjon og merking
   • Krav til dokumentasjon av produktegenskaper
   • Utpekte norske tekniske kontrollorganer
   • Andre sertifiserings- og kontrollordninger
  • 4 Energibruk og ressursforvaltning
   • Krav og dokumentasjon
   • Dokumentasjon ved energitiltak
   • Dokumentasjon ved energirammer
   • Energiforsyning
   • Reduksjon av utendørs forurensing
  • 5 Innemiljø
   • Hva omfatter innemiljøet?
   • Forurensninger i uteluften
   • Tiltak mot innendørs luftforurensning
   • Temperatur
   • Ventilasjon
   • Lys
   • Fukt
   • Lyd
  • 6 Byggverk og omgivelser
   • Konstruksjonssikkerhet
   • Ytre miljø
   • FDV-dokumentasjon
   • Estetikk
  • 7 Brukbarhet og tilgjengelighet
   • Bakgrunn
  • 8 Sikkerhet mot brann
   • Forskrift og veiledning
   • Begreper
   • Hovedprinsipper for brannteknisk prosjektering og dokumentasjon
   • Selvstendig analyse av brannsikkerheten
   • Bæreevne og stabilitet ved brann
   • Antennelse, utvikling og spredning av brann
   • Rømning av personer
  • 9 Installasjoner
   • Installasjonene - en integrert del av byggverket
   • Temperaturregulering
   • Ventilasjonsanlegg
   • Sanitæranlegg og rom med vanninstallasjoner
   • Løfteinnredninger
 • DEL 3 BYGGESAK OG KVALITETSTENKNING
  • 10 Saksbehandling i byggesaker
   • Typer saker og hovedtrinn i prosessen
   • Behandling av søknad
   • Søknadspliktige tiltak der tiltakshaver selv kan søke
   • Unntak fra søknadsplikt
   • Tidsfrister - oversikt
   • Bestående byggverk
   • Sanksjoner
   • Klage
   • Refusjonsordninger
  • 11 Ansvar, Godkjenning og kontroll
   • Plassering av ansvar
   • Ansvarsrett
   • Kontroll
  • 12 Kvalitetstenkning i bedrifter og kommuner
   • Hva er kvalitet?
   • Hvorfor er rett kvalitet så viktig?
   • Kvalitetsfilosofien
   • Kvalitetsplan for byggteknisk prosjektering
   • Avviksbehandling
   • Avvikskostnader
   • Kvalitetssystem
   • Internkontrollforskriften
   • Krav til kvalitetssikring i NS-ISO 9001-9003
   • Kvalitetsrevisjoner
   • En lenke er ikke sterkere enn svakeste ledd - heller ikke i kommunen
   • Forbedringsprosesser i kommunen
 • DEL 4 BEGREPER OG DEFINISJONER
 • Begreper og definisjoner

Se også

Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
kr 349,00
På visning En visningsguide for alle som skal kjøpe bolig
kr 99,00
Trehus Referanseverket for trehusbygging i Norge
kr 970,00