Book cover

Innføring i byggereglene TEK17

Ny utgave


kr 416,00
kr 520,00

Forfattere: Anders Kirkhus

Sider: 178 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1548-6

En oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder  bygninger og byggevirksomhet
 
Boka forklarer hva plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sier om:
 
  • bygningenes forhold til omgivelsene
  • kravene til bygninger
  • nødvendig dokumentasjon av krav og produktegenskaper
Reglene for byggesaksbehandling, ansvarsrett og kontroll i byggesaksforskriften (SAK) er gjennomgått i en egen del.
Boka er en oppslagsbok for prosjekterende, entreprenører, arktiekter, håndverkere og kommunale saksbehandlere, samt boligeiere som vil sette seg inn i byggereglene.

Author

Anders Kirkhus

Anders Kirkhus er sivilarkitekt og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.

Se også

Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
kr 279,20 kr 349,00
På visning En visningsguide for alle som skal kjøpe bolig
kr 79,20 kr 99,00
Trehus Referanseverket for trehusbygging i Norge
kr 776,00 kr 970,00