Book cover

Montasjebygging 1985. Resultat av en Delfianalyse ved NBI = Prefabrication in 1985


Forfattere: Tore Ivar Svare

Sider: 6

Utgivelsesår: 1972

ISBN: